۳ خرداد

دیدید تو برخی سایتها قسمت های مختلف صفحه پس زمینه متفاوت داره؟ که وقتی صفحه رو اسکرول میکنید، کم کم پس زمینه اون قسمت میره بالا و پس زمینه قسمت بعد میاد، امروز میخوام اینو بهتون آموزش بدم، یک طرح اسکرول با عکس پس زمینه ثابت با استفاده از قالبلیت background-attachment: fixed و یک قسمت ناوبری  ( navigation ) . صفحه همواره به بخش انتخاب شده حرکت خواهد کرد.

قسمت HTML

<div id="cbp-fbscroller" class="cbp-fbscroller">
  <nav>
    <a href="#fbsection1" class="cbp-fbcurrent">Section 1</a>
    <a href="#fbsection2">Section 2</a>
    <a href="#fbsection3">Section 3</a>
    <a href="#fbsection4">Section 4</a>
    <a href="#fbsection5">Section 5</a>
  </nav>
  <section id="fbsection1"></section>
  <section id="fbsection2"></section>
  <section id="fbsection3"></section>
  <section id="fbsection4"></section>
  <section id="fbsection5"></section>
</div>

به ادامه مطلب بروید..

قسمت CSS

/* Set all parents to full height */
html, body,
.container,
.cbp-fbscroller,
.cbp-fbscroller section {
  height: 100%;
}

/* The nav is fixed on the right side and we center it by translating it 50%
(we don't know it's height so we can't use the negative margin trick) */
.cbp-fbscroller > nav {
  position: fixed;
  z-index: 9999;
  right: 100px;
  top: 50%;
  -webkit-transform: translateY(-50%);
  -moz-transform: translateY(-50%);
  -ms-transform: translateY(-50%);
  transform: translateY(-50%);
}

.cbp-fbscroller > nav a {
  display: block;
  position: relative;
  color: transparent;
  height: 50px;
}

.cbp-fbscroller > nav a:after {
  content: '';
  position: absolute;
  width: 24px;
  height: 24px;
  border-radius: 50%;
  border: 4px solid #fff;
}

.cbp-fbscroller > nav a:hover:after {
  background: rgba(255,255,255,0.6);
}

.cbp-fbscroller > nav a.cbp-fbcurrent:after {
  background: #fff;
}

/* background-attachment does the trick */
.cbp-fbscroller section {
  position: relative;
  background-position: top center;
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: cover;
  background-attachment: fixed;
}

#fbsection1 {
  background-image: url(../images/1.jpg);
}

#fbsection2 {
  background-image: url(../images/2.jpg);
}

#fbsection3 {
  background-image: url(../images/3.jpg);
}

#fbsection4 {
  background-image: url(../images/4.jpg);
}

#fbsection5 {
  background-image: url(../images/5.jpg);
}

قسمت اسکریپت جاوا

/**
 * cbpFixedScrollLayout.js v1.0.0
 * http://www.alipour.me
 *
 * Licensed under the MIT license.
 * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
 *
 * Copyright 2013, Alireza Alipour
 * http://www.alipour.me
 */
var cbpFixedScrollLayout = (function() {

  // cache and initialize some values
  var config = {
    // the cbp-fbscroller´s sections
    $sections : $( '#cbp-fbscroller > section' ),
    // the navigation links
    $navlinks : $( '#cbp-fbscroller > nav:first > a' ),
    // index of current link / section
    currentLink : 0,
    // the body element
    $body : $( 'html, body' ),
    // the body animation speed
    animspeed : 650,
    // the body animation easing (jquery easing)
    animeasing : 'easeInOutExpo'
  };

  function init() {

    // click on a navigation link: the body is scrolled to the position of the respective section
    config.$navlinks.on( 'click', function() {
      scrollAnim( config.$sections.eq( $( this ).index() ).offset().top );
      return false;
    } );

    // ۲ waypoints defined:
    // First one when we scroll down: the current navigation link gets updated.
    // A `new section´ is reached when it occupies more than 70% of the viewport
    // Second one when we scroll up: the current navigation link gets updated.
    // A `new section´ is reached when it occupies more than 70% of the viewport
    config.$sections.waypoint( function( direction ) {
      if( direction === 'down' ) { changeNav( $( this ) ); }
    }, { offset: '30%' } ).waypoint( function( direction ) {
      if( direction === 'up' ) { changeNav( $( this ) ); }
    }, { offset: '-30%' } );

    // on window resize: the body is scrolled to the position of the current section
    $( window ).on( 'debouncedresize', function() {
      scrollAnim( config.$sections.eq( config.currentLink ).offset().top );
    } );

  }

  // update the current navigation link
  function changeNav( $section ) {
    config.$navlinks.eq( config.currentLink ).removeClass( 'cbp-fbcurrent' );
    config.currentLink = $section.index( 'section' );
    config.$navlinks.eq( config.currentLink ).addClass( 'cbp-fbcurrent' );
  }

  // function to scroll / animate the body
  function scrollAnim( top ) {
    config.$body.stop().animate( { scrollTop : top }, config.animspeed, config.animeasing );
  }

  return { init : init };

})();

امیدوارم لذت برده باشید!

مشاهده دموی اسکریپتدریافت اسکریپت

3365 بازدید

بدون دیدگاه !

اولین نفری باشید که به این مطلب نظر میدهید.

ارسال پاسخ !

بالا