بازگشت به آرشیو بازگشت به مطلب

جلوه های نشانگر آیکون مثالهایی برای جلوه های نشانگر برای آیکونهای دایره ای

توجه کنید کادر خط تیره در عنصر (border-radius: 50%) در فایرفاکس 21 کار نمیکند